THIẾT BỊ TƯỜNG LỬA FIREWALL FORTIGATE TƯỜNG LỬA CHUYÊN DỤNG, BẢO VỆ HỆ THỐNG MẠNG AN TOÀN

Tường lửa tên tiếng anh là Firewall, được tích hợp vào một hệ thống mạng, nằm giữa mạng nội bộ LAN và mạng Internet ngoài mạng WAN và luôn được chạy nền để bảo vệ hệ thống mọi lúc. Tường lửa có thể là một thiết bị phần cứng hay một phần mềm hoạt động khi máy chủ có sự kết nối Internet. Phần mềm là được cài đặt trên máy chủ khi đã có sẵn. Phần cứng là chúng ta phải mua một con thiết bị Firewall từ một hãng cung cấp, sau đó cài đặt lên con thiết bị Tường lửa đó để máy chủ trở thành Tường lửa.Các mã tường lửa firewall FortiGate đang được sử dụng phổ biến trong hệ thống mạng:

Firewall FortiGate, tường lửa FortiGate, thiết bị tường lửa FortiGate

FortiGate 100D, FortiGate 100E, FortiGate 100F, FortiGate 101E, FortiGate 101F, FortiGate 140D, FortiGate 200D, FortiGate 200E, FortiGate 300E, FortiGate 301E, FortiGate 30E, FortiGate 400E, FortiGate 401E , FortiGate 500E, FortiGate 501E, FortiGate 50E, FortiGate 600E, FortiGate 601E, FortiGate 60D, FortiGate 60E, FortiGate 61E, FortiGate 70D, FortiGate 800D, FortiGate 80D, FortiGate 80E, FortiGate 900D, FortiGate 90D

Tường lửa thường được phân loại thành Tường lửa mạng hay Tường lửa dựa trên máy chủ. Tường lửa mạng lọc lưu lượng giữa hai hoặc nhiều mạng và chạy trên phần cứng mạng. Tường lửa dựa trên máy chủ chạy trên máy tính chủ và kiểm soát lưu lượng mạng vào và ra khỏi các máy đó. Chúng cũng được phân loại thành Tường lửa bảo vệ để bảo vệ an ninh cho máy tính cá nhân hay mạng cục bộ, tránh sự xâm nhập, tấn công từ bên ngoài và Tường lửa ngăn chặn thường do các nhà cung cấp dịch vụ Internet thiết lập và có nhiệm vụ ngăn chặn không cho máy tính truy cập một số trang web hay máy chủ nhất định, thường dùng với mục đích kiểm duyệt Internet.Mạng internet ngày càng phát triển và phổ biến rộng khắp mọi nơi, lợi ích của nó rất lớn. Tuy nhiên cũng có rất nhiều ngoại tác không mong muốn đối với các cá nhân là cha mẹ hay tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước... như các trang web không phù hợp lứa tuổi, nhiệm vụ, lợi ích, đạo đức, pháp luật hoặc trao đổi thông tin bất lợi cho cá nhân, doanh nghiệp... Do vậy họ (các cá nhân, tổ chức, cơ quan và nhà nước) sử dụng Tường lửa để ngăn chặn.Tường lửa đóng vai trò rất quan trọng để ngăn chặn các thành phần nguy hiểm như hacker, sâu, hay các loại virus trước khi chúng có thể xâm nhập vào máy tính của ta.