Các mã Switch Cisco layer 3 License ios IP Services chính hãng

Đây là dòng IP Services License đầy đủ nhất, nó tích hợp và hỗ trợ tất cả các tính năng có trên IP Base License. Ngoài ra, chúng ta sẽ có thêm nhiều tính năng khác có trên dạng License này giúp hỗ trợ cho các thế hệ switch sau này.

Đặc điểm nổi bật đầu tiên có thể nhắc đến đó là nó có hỗ trợ đầy đủ các tính năng trong giao thức định tuyển EIGRP và OSPF mà không bị hạn chế về topology mạng hay do quy bộ bảng định tuyến. Hơn thế, ở giao thức định tuyến BGP được hỗ trợ trong IP Services và hãy chú ý rằng BGP không có hỗ trợ trong IP Base License.

Một điểm đáng chú nữa cần nhắc tới đó là nó có hỗ trợ VRF-lite một trong những tính năng cũng không có trên License IP Base. Thêm một tính năng nữa đó là Web Cache Coordination Protocol (WCCP) và policy-based routing (PRB)