Switch Cisco PoE hỗ trợ cấp nguồn PoE cho các thiết bị đầu cuối của hê thống mạng. Dòng switch PoE thường sử dụng trong hệ thống mạng Lan camera, thiết bị an ninh, bảo mật giúp hệ thống chuyên nghiệp an toàn và tính thẩm mỹ cao.