Switch Cisco License IOS Lan Base dòng layer 2 cấu hình cao giá rẻ

Bao gồm rất cả các tính năng của LAN Lite, LAN Base được bổ sung thêm các tính năng mới như VTP v3 và FLexlinks. Với công nghệ VTP v3 Cisco cho phép việc quản trị hệ thống thông tin VLAN topology một cách đơn giản và dễ dàng hơn, đồng thời công nghệ này sẽ làm giảm thiếu các thay đổi không mong muốn trên hệ thống.

LAN Base còn hỗ trợ các tính năng cho VLAN như ISL VLAN, FlexLinks,...giúp cho Link Backup và hội tụ ggiuwx các switch ở lớp Access với lớp Distribution diễn ra nhanh chóng. LAN Base còn bổ sung thêm rất nhiều các tính năng bảo mật nâng cao như Flexible Authentication, Radius Change of Authorization và các đặc tính nâng cao 802.1X.

Ở góc độ của nhà quản lý hệ thống, dạng License này hỗ trợ sẵn và đầy đủ các tính năng không thể thiếu như: Ingress policing, Trust Boundary, AutoQoS, and DSCP mapping.