Xem và lựa chọn các switch Cisco có License IOS Lan Lite

LAN Lite và LAN Base là 2 dòng License phổ biến nhất trong các dòng chuyển mạch mã 2960+ và , LA Lite là License dành cho những thiết bị swtich thuộc dòng 2 lớp (layer) với các tính năng đi theo như: 802.1Q trunking, (M)STP, STP extensions, CDP, DTP, UDLD, VTPv2, PAGP/LACP, and LLDP

Ngoài ra, nó còn tích hợp và hỗ trợ một số tính năng bảo mật (security) như: ACACS+, RADIUS, port security, 802.1X and DHCP snooping. Ở trong License này không cung cấp khả năng định tuyến ở Layer 3 cũng như các khả năng quản lý và bảo mật nâng cao như: Dynamic ARP Inspection, Advanced QoS , Priority Queuing...